Novosti

KONAČNA LISTA ZA PRIJEM STUDENATA U DOM STUDENTSKOG CENTRA IZ U BIH U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

 

04.08.2021 18:56
Slika
 Konačna lista je sačinjena na osnovu člana 2. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa smještanim kapacitetom (90 studenata i 100 studentica) navedenim u Konkursu za prijem studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH za akademsku 2021/22. godinu.

 

 

Član 2.

(1) Pravo na smještaj student ostvaruje na osnovu ostvarenih bodova u konkursnom postupku za prijem studenata, koji se raspisuje za svaku akademsku godinu.

(2) Pravo na korištenje smještaja, ishrane i drugih uslova u studentskom domu imaju redovni studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

(3) Ukoliko postoje slobodni kapaciteti, pravo na korištenje usluga u domu Studentskog centra imaju:

a) vanredni studenti Fakulteta islamskih nauka čije je mjesto stalnog boravka izvan sjedišta Studentskog centra, u vrijeme polaganja ispita, obavljanja obaveznih programa praktične nastave, odbrane diplomskih i magistarskih radova i slično.
b) studenti drugih univerziteta i fakulteta, ukoliko su prethodno završili medresu,
c) studenti strani državljani po principu međuuniverzitetske razmjene, potpisanog protokola i drugih vidova saradnje Zajednice,
d)iznimno, Upravni odbor može odobriti korištenje usluga u domu Studentskog centra osobama sa posebnim statusom.

 

(4) Prednost prilikom prijema studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH pod uslovima koji se navode u stavu (2) i (3) imaju studenti čiji su roditelji/staratelji članovi Islamske zajednice.

(5) Pravo na smještaj u narednoj akademskoj godini nemaju:

a) studenti korisnici koji su u tekućoj godini počinili teži disciplinski prijestup zbog povrede odredaba iz člana 17. Pravilnika o kućnom redu te im je izrečena disciplinska mjera isključenje iz studentskog doma na jednu godinu ili isključenje iz studentskog doma za vrijeme studiranja,
b) studenti korisnici doma koji su prošloj godini nisu izvršili svoje finansijske ili druge ugovorene obaveze prema Studentskog centru IZ u BiH

 

 

0 0