Ismail-ef. Smajlović  - direktor Studentskog centra IZ-e u BiH


Ismail Smajlović rođen je u Glumini kod Zvornika 17. aprila 1964. godine, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje je stekao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1983. godine. Diplomirao je na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu, gdje je nastavio i postdiplomski studij na Katedri za psihologiju i pedagogiju. Oženjen je i ima troje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam, u gradskom džematu u Sanskom Mostu 1983. godine u Hamza-begovoj džamiji sve do odlaska na služenje vojnog roka. Kao imam radio je i u džematu Bilalići Odbor islamske zajednice Teočak, gradskom džematu općine Kreševo gdje je obnašao i dužnost vjerskoprosvjetnog referenta za područje Odbora Islamske zajednice Kreševo, a od 1990. kao imam radio je u džematu Hrasnica u Sarajevu.
U periodu od 1996. do 1998. godine obnašao je dužnost glavog imama u Odboru Islamske zajednice Sarajevo, nakon čega je radio u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu do 1999. godine, kada je imenovan za vojnog muftiju gdje je ostao sve do aprila 2014. godine. Nakon toga biva imenovan za direktora Uprave za administrativne i pravne poslove Rijaseta IZ u BiH. Do dolaska na poziciju direktora Studentskog centra IZ BiH obnašao je funkciju direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta Iz u BiH.

Učestvovao je u radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Autor je posebnih izdanja Priručnik za rad imama u vojsci i zbornika radova pod nazivom Europian Muslims Today, te jedan od autora Zbornika radova okruglog stola Imamska služba u vojsci, kao i velikog broja objavljenih radova u glasilima Islamske zajednice (Zbornici, Glasnik, Preporod, Muallim, Novi Horizonti i sl.) kao i drugim listovima (Bošnjak, Oslobođenje i dr.). Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija gdje su tretirane teme vjerskog identiteta muslimana u razvijenim zemljama i organizaciji vjerske službe u vojsci.


Mirzana Šehić - sekretarhfz. Špendi Fidani - stručni saradnik za edukativne i druge programe
0 0