dr. Ferid Dautović - direktor Studentskog centra IZ-e u BiH

Dr. Ferid Dautović je rođen 1962. godine u mjestu Maline (Travnik) od roditelja Rame-ef. i Mevla-hanume. Od 1977. do 1981. godine pohađao je i završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, da bi u akademskoj 1987/88. godini okončao studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu je završio i postdiplomske studije 2001. godine, a magistrirao je 29.11.2001. godine na temu “Šukrija Alagić – doprinos islamskim znanostima s posebnim osvrtom na tefsir”. Dalje, 21. maja 2014. godine je uspješno odbranio doktorski rad na temu “Ibn Abbasova tesfirska predanja u komentaru Kur’ana Ibn Džerir et-Taberija”.


U periodu 1988-1994. godine obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u džamiji Ferhadija u Sarajevu, nakon čega je sve do 1999. bio angažovan kao odgajatelj i profesor tefsira u Gazi Husrev-begovoj medresi. Jedno vrijeme je obavljao dužnost generalnog sekretara Udruženja ilmijje BiH, a radio je kao vanjski saradnik na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na predmetu tefsira. Od 1999. do 2018. godine obnašao je funkciju glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Od 2018. godine do kraja 2023. godine je obnašao funkciju direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.


Objavio je nekoliko djela među kojima se izdvajaju: Hadž, peta islamska dužnost, Ibn Abbasovo tumačenje Kur’ana u tefsiru Ibn Džerir et-Taberija, monografije (život i djelo): Hadži hafiz Ibrahim-ef. Trebinjac, Kasim-ef. Dobrača, Šukrija Alagić, Abdulah-ef. Ganić, Munib-ef. Cerić, hfz Mahmud Traljić te je priredio, između ostalih, Sabrana djela Kasima-ef. Dobrače. Objavio je i veliki broj članka i tekstova, većinom iz oblasti tefsira i islamske tradicije.
Mirzana Šehić - sekretarhfz.mr. Špendi Fidani - stručni saradnik za edukativne i druge programe
0 0