Studentski centar IZ u BiH pruža usluge smještaja i ishrane za sve redovne studente Univerziteta u Sarajevu. U domu su smješteni studenti sa različitih fakulteta. Pri upisu prednost imaju studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Kako ostvariti pravo smještaja u Studentskom centru Islamske zajednice?

Pravo na smještaj ostvaruje se putem konkursa koji se objavljuje na početku svake akademske godine. Konkurs sadrži detaljne upute o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za ostvarivanje prava smještaja.

Dom je organiziran u dva paviljona za studente i studentice.

Ukupan broj smještajnog kapaciteta u Domu je 202 kreveta raspoređenih u dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne sobe.

Sve sobe posjeduju kupatilo, ormare, radne stolove sa anatomskim stolicama, police, digitalnu klimu i kartični sistem otvaranja  vrata.

Prilikom ulaska u dom, studenti zadužuju kompletnu posteljinu koju mijenjaju dva puta mjesečno.

Sobe su opremljene priključkom za internet i wifi konekcijom.

Topla voda je dostupna 24 sata.

0 0