Slika
Konačna lista je sačinjena na osnovu člana 2. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa smještanim kapacitetom (90 studenata i 100 studentica) navedenim u Konkursu za prijem studenata u dom Studentskog cen...
Slika
Preliminarna lista je sačinjena na osnovu člana 2. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa smještanim kapacitetom (90 studenata i 100 studentica) navedenim u Konkursu za prijem studenata u dom St...
Slika
Na osnovu člana 9. Pravilnika o radnim odnosima u Rijasetu IZ i njegovim ustanovama, člana 35. stav (3) i (4)  Pravila Studentskog centra IZ u BiH i zaključka Rijaseta Islamske zajednice u BiH broj: 02-03-2-2055-3/22 od 16. juna 2022. godine, Studentski centar Islamske zajednice u BiH raspisuje K O N K...
Slika
Na osnovu odredbe člana 38. Pravila Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 9. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra IZ u BiH i saglasnosti Rijaseta IZ u BiH broj: 02-03-2-1548-3/22 od 11. ševvala 1443. h.g., odnosno 12. maja 20...
Slika
  U četvrtak 09.06.2022. godine Volonterski klub Studentskog centra IZ u BiH je  u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine  organizirao još jednu u nizu  akciju dobrovoljnog darivanja krvi zaposlenika i studenata stanara.  Dobrovoljno darivanje  je realizirano u Studens...

Novosti

0 0