Slika
Preliminarna lista je sačinjena na osnovu člana 2. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa smještanim kapacitetom (90 studenata i 100 studentica) navedenim u Konkursu za prijem studenata u dom St...
Slika
Učenici srednjih škola u Tuzli, polaznici Kursa islama, su u pratnji svojih profesora posjetili Studentski Centar IZ u BiH u sklopu Dana otvorenih vrata ove ustanove. Direktor Centra dr.sci, Muamer Tinjak ih je toplo dočekao te im se obratio upoznavši ih sa primarnom djelatnošću Centra, kapac...

SASTANAK SA REISU-L-ULEMOM

16.06.2021 12:50
Slika
Direktor Studentskog centra IZ u BiH dr.sci. Muamer Tinjak je prisustvovao sastanku sa reisu-l-ulemom dr. Husein-efendijom Kavazovićem. Teme sastanka su bile trogodišnji presjek poslovanja Centra u BiH, raspisivanje Konkursa za prijem studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH u akademskoj 2...
Slika
Uspješno je organiziran  i realiziran izlet za studente i zaposlenike Studentskog centra IZ u BiH na vakufskom imanju Jarčedoli. Studentski centar IZ u BiH je obezbijedio svu potrebnu podršku, dok su studenti trebali ponijeti samo dobro raspoloženje. Cilj Centra je bio da ih bar na ovaj način malo raste...
Slika
Na osnovu odredbe člana 38. Pravila Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 9. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra IZ u BiH i saglasnosti Rijaseta IZ u BiH broj: 02-03-2-1558-3/21/21 od 08.  ševvala 1442. h.g., odnosno 20. maj...

Novosti

0 0