Kontakt

NAZIV USTANOVE:   STUDENTSKI CENTAR ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH

ADRESA:  LOGAVINA 75, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033 254-380

WEB: studentskicentariz.ba

EMAIL: studentskicentar@rijaset.ba

0 0