Politika privatnosti - Mobilna aplikacija za korisnike Studentskog centra IZ u BiH

 

1. Uvod:

    a. Ova Politika privatnosti opisuje kako se prikupljaju, koriste, čuvaju i štite lični podaci korisnika aplikacije za studentski dom.

    b. Ovaj dokument objašnjava vaša prava u vezi s vašim ličnim podacima i kako se oni tretiraju.

2. Podaci koje prikupljamo:

    a. Registracija i profil: Aplikacija prikuplja lične podatke kao što su ime, prezime i kontakt informacije kako bismo omogućili funkcionalnost prijave i odjave iz sobe i sa obroka.

    b. Tehnički podaci: Aplikacija može automatski prikupljati tehničke podatke kao što su vrsta uređaja, operativni sistem i informacije o korištenju.

3. Svrha prikupljanja podataka:

    a. Prikupljeni lični podaci koriste se isključivo za pružanje funkcionalnosti aplikacije, uključujući prijavu i odjavu iz sobe, kao i obroka.

    b. Tehnički podaci se mogu koristiti za analizu korištenja aplikacije i poboljšanje njenog performansa.

3. Prava Korisnika:

    a. Korisnici imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima i ispravci netačnih informacija.

    b. Korisnici mogu zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz sistema.

4. Sigurnost podataka:

    a. Imamo tehničke i organizacione mjere zaštite kako bismo osigurali sigurnost vaših ličnih podataka.

    b. Pristup vašim ličnim podacima ima samo ovlašćeno osoblje koje je obavezno čuvati tajnost informacija.

5. Dijeljenje podataka:

    a. Lični podaci neće biti dijeljeni s trećim stranama osim u slučajevima kada je to zakonom ili ugovorom propisano.

    b. Tehnički podaci se mogu dijeliti s pružateljima usluga radi analize korištenja aplikacije.

6. Promjene u Politici privatnosti:

    a. Politika privatnosti može biti ažurirana bez prethodne obavijesti. Preporučujemo redovno provjeravanje ovog dokumenta za najnovije informacije.

7. Kontakt Informacije:

    a. Ako imate bilo kakva pitanja ili zabrinutosti u vezi s vašim ličnim podacima, slobodno nas kontaktirajte putem navedenih kontaktnih informacija.

0 0