Novosti

Direktor Studentskog centra IZ u BiH u posjeti Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvantskog kantona

 

04.02.2020
Slika
 

Jučer je  direktor Studentskog centra iz U BiH dr.sci. Muamer Tinjak pristvovao još jednom u nizu sastanaka s ciljem ostvarivanja prava studenta-stanara Centra na subvencioniranje troškova ishrane i smještaja. Ovaj put se radi o Hercegovačko-heretvanskom kantonu. Susret sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dr.sc. Rašidom Hadžovićem je održan u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Mostaru.

Na sastanku su prvenstveno razmatrani načini i uvjeti ostvarivanja prava studenata-stanara Centra na subvencioniranje troškova smještaja i ishrane kao i stipendije koje Vlada HNK dodjeljuje studentima. Svakako je to bila i  prilika  za razgovor o upostavljanju saradnje i na drugim poljima edukacije i studentskog aktivizma.

Sastanak je rezultirao pozitivnim ishodom tako da će između Studentskog centra IZ u BiH i Ministarstva obrazovanja, nauke, kultura i sporta HNK uskoro biti potpisan i Protokol o saradnji.

Međutim, Vlada HNK svake godine objavljuje  Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa navednim potrebnim formalno-pravnim uvjetima za sticanje prava na iste. To implicira  da studenti trebaju pojedinačno konkurisati u predviđenom roku te da u slučaju ispunjavanja svih uvjeta na taj način ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova smještaja i ishrane za tekuću akademsku godinu.

Nažalost, za ovu akademsku godinu je Konkurs okončan i mali broj studenata Centra je ostvario to pravo, ali je već za narednu planirano blagovremeno obavještavanje studenata-stanara sa ovog područja kako bi u što većem broju imali tu privilegiju.

0 0