Slika
Reportažu možete pronaći na linku:  https://stav.ba/u-studentskom-centru-izbih-raspisan-konkurs-za-prijem-novih-studenata-funkcioniramo-kao-jedna-velika-porodica/
Slika
U četvrtak, 18.06.2020. godine u Studentskom centru IZ u BiH održano je predavanje za studente na temu ''Kreativnost, motivacija i komunikacija''. Predavanje je održao prof.dr. Kasim Tatić sa ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nove okolnosti trebaju krativne i motivirane pojedince koje će sebi, ali i druš...
Slika
J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA  SARAJEVO Radna jedinica za epidemiologiju  SMJERNICE ZA PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJE SARS-COV-2 VIRUSOM TOKOM ODRŽAVANJA PRAKTIČNE NASTAVE I ISPITA  Smjernice imaju za cilj prevenirati infekciju SARS-COV-2 virusom kako uposlenika obrazovnih ustanova tako i samih...
Slika
Na osnovu odredbe člana 38. Pravila Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u BiH broj: 02-03-2-1952-3/20 od 28. ramazana 1441. h.g., odnosno 21. maja 2020. godine, Studentski centar IZ u BiH raspisuje: K O N K U R S za prijem studenata ...
Slika
Na temelju pozitivnih ishoda prošlogodišnje radionice „Zekat i bejtu-l-mal“ koja je iznjedrila nove ideje za educiranje i promoviranje zekata kao jednog od osnovnih islamskih propisa, Studentski centar IZ u BiH je i ove godine u saradnji sa Uredom za zekat u svojim prostorijama upriličio organi...

Novosti

0 0