Slika
Na temelju pozitivnih ishoda prošlogodišnje radionice „Zekat i bejtu-l-mal“ koja je iznjedrila nove ideje za educiranje i promoviranje zekata kao jednog od osnovnih islamskih propisa, Studentski centar IZ u BiH je i ove godine u saradnji sa Uredom za zekat u svojim prostorijama upriličio organi...
Slika
Jučer je  direktor Studentskog centra iz U BiH dr.sci. Muamer Tinjak pristvovao još jednom u nizu sastanaka s ciljem ostvarivanja prava studenta-stanara Centra na subvencioniranje troškova ishrane i smještaja. Ovaj put se radi o Hercegovačko-heretvanskom kantonu. Susret sa ministrom obrazovanja, nauke...
Slika
U četvrtak, 30.2.2020. godine u posjeti Studentskom centru IZ u BiH bio je dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. U delegaciji bili su i naučni radnici Instituta hfz. dr. Elvir Duranović, hfz. mr. Sumeja Ljevaković-Subašić i dr. Hikmet Karčić. Ispred Studentskog centra IZ...
Slika
U ponedjeljak, 27.01.2020. godine u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona potpisan je ugovor o subvencioniranju studenata sa područja SBK smještenih u Studentskom centru IZ u BiH. Ispred Vlade SBK ugovor je potpisao gosp. Bojan Domić, ministar obrazovanja, a ispred Studentskog centra IZ u BiH dr...
Slika
U petak, 17.01.2020. godine u prostorijama Studentskog centra IZ u BiH potpisan je ugovor o subvencioniranju studenata sa područja Unsko-sanskog kantona smještenih u Studentskom centru IZ u BiH. Ispred Vlade USK ugovor je dostavio gosp. Mirsad Topčagić, savjetnik premijera, a potpisao ga je  dr...

Novosti

0 0